Pravila in pogoji uporabe

Uporabnik/najemnik s podpisom najemne pogodbe izjavljam, da sem opremo natančno pregledal in da na njej ni napak. Izjavljam, da izposojeno opremo znam uporabljati in prevzemam vso odgovornost za škodo, ki bi morebiti nastala v zvezi z njeno uporabo. Vnaprej se odpovedujem vsem zahtevkom zoper lastnike ter upravitelje portala 123najemi.si v zvezi z uporabo izposojene opreme. Jamčim, da bom opremo uporabljal samo jaz in v primeru, da bi kakršnakoli škoda v zvezi z izposojeno opremo nastala tretjim osebam prevzemam vso odgovornost za nastalo škodo in bom po potrebi lastnike ter upravitelje portala 123najemi.si v celoti odškodoval.

Zahtevani osebni podatki za izvedbo najema artikla na portalu 123najemi.si:

Lastnik ter upravitelj portala 123najemi.si, Aleksandra Obersnu s.p., Gunceljska 39a, 1210 Ljubljana, Slovenija (123najemi.si, kot upravljalec osebnih podatkov), bo ime, priimek, naslov, telefonsko številko, e-naslov ter tip in številko osebnega dokumenta stranke (v nadaljevanju podatki), ki jih ta navede v najemnem obrazcu in so potrebni za pripravo ter izvajanje najemne pogodbe, obdeloval le te z namenom sklenitve najemne pogodbe. Več o varovanju osebnih podatkov na portalu 123najemi.si lahko preberete tukaj.

Pogoji izposoje artikla:

 1. Stranka s podpisom ali oddajo elektronskega naročila jamči za resničnost podatkov.
 2. Artikel za naslednji dan je možno prevzeti dan prej po 17:00 uri.
 3. Če stranka zamudi z vračilom ji obračunamo dodatne dni najema.
 4. 123najemi.si lahko v primeru nevračila artikla po petih dneh vnovči založena sredstva in prijavi odtujitev artikla organom Policije.
 5. Prevzeta oprema nima nikakršnega zavarovanja. V primeru, da stranka vrne artikel poškodovan, poškodbe pa niso posledica normalne uporabe, je stranka dolžna plačati maloprodajno ceno izposojenega artikla.
 6. Uporaba izposojenega artikla je na lastno odgovornost!
 7. Pri izposoji stranka obvezno predloži osebni dokument.
 8. Varščina za najete artikle znaša 50% cene najema in se deponira pri najemodajalcu tekom postopka prevzema izposojene opreme.
 9. Stranki vrnemo varščino, ko vrne nepoškodovan artikel.
 10. Artikel je potrebno vrniti dan po izposoji najkasneje do 17:00 ure, v nasprotnem primeru se zamuda obračuna po ceniku!
 11. Artikel je možno rezervirati s predhodnim plačilom najema (plača število dni najema).
 12. Izposojeni artikel je potrebno vrniti na prevzemno mesto, kjer je bil izposojen.
 13. Izposojeni artikel je potrebno vrniti čist, cel, suh, shranjen enako kot je bil privzet. V nasprotnem primeru vam zaračunamo čiščenje ter zlaganje po uradnem ceniku.